Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade riktlinjer för vaccinerade

Publicerad

Vid en pressträff under fredagen informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om riktlinjer för vaccinerade. Riktlinjerna gäller för alla som har fått minst en dos vaccin, och där det har gått minst tre veckor efter den första sprutan.

Smittspridningen i Sverige är fortsatt hög och de besked som regeringen lämnat tidigare ligger fast. Smittspridningen måste ha stabiliserats och minskat innan förändringar av gällande restriktioner kan göras. Anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att vaccinerade personer kan träffa människor från några olika hushåll. Detta gäller även inomhus. Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående.

Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan exempelvis göra besök i butiker. På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt hålla avstånd då trängsel ökar risken för smittspridning.

För mer information hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vid pressträffen medverkade socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström.