Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern på digital besöksturné hos förbanden

Publicerad

Under våren har försvarsminister Peter Hultqvist digitalt besökt militära förband över hela Sverige för att nära kunna följa verksamheten på respektive förband. Viktigast vid besöken har varit att följa arbetet som nu sker på förbanden för att förverkliga riksdagens försvarsbeslut för 2021–2025.

Två unga värnpliktiga sedda bakifrån med en skärm med försvarsministern framför sig.
Försvarsministern i digitalt möte med värnpliktiga i Halmstad. Foto: Jessica Krantz/Försvarsmakten

– Kontakten med förbanden är viktig för mig och normalt sett genomför jag fysiska besök på orterna där Försvarsmakten har verksamhet. Nu har det blivit digitala besök i stället på grund av pandemin, säger Peter Hultqvist.

Besöken har bestått av videokonferensmöten med både ledningen och värnpliktiga från de olika förbanden. Värnplikten återaktiverades i Sverige 2017 och försvarsministern betonar behovet av återkoppling från de värnpliktiga om den militära grundutbildning de får.

– De värnpliktiga jag träffat har generellt uppgett att utbildningen är av god kvalitet och att de ser värnplikten som meningsfull, trots att pandemin har påverkat vissa utbildningsdelar.

Förbandsledningarna har samtidigt fått ge sin bild av arbetet med att genomföra riksdagens försvarsbeslut som antogs i december 2020, som innebär stora satsningar för att utveckla försvarsförmågan de kommande åren.

– Olika förband har olika förutsättningar. Men generellt har de jag mött haft en väldigt positiv syn på försvarsbeslutet, som innebär en utveckling av Försvarsmakten. Även om det finns utmaningar också, kring exempelvis personförsörjning och materielleveranser, säger Peter Hultqvist.

Upprustningen av försvaret, inklusive återaktiveringen av värnplikten, sker med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

– I mina möten med värnpliktiga redovisar jag bakgrunden till försvarsbeslutet och förklarar varför vi har den inriktning vi har, säger Peter Hultqvist och fortsätter:

– När jag gjort fysiska förbandsbesök har jag kunnat träffa fler personalgrupper på förbanden, som officerare, anställda soldater och civil personal. Men det blir mer komprimerade möten digitalt.

Försvarsdepartementet kommer att sammanställa förbandsledningarnas och de värnpliktigas återkoppling och synpunkter, som blir viktiga inslag i den fortsatta dialogen med Försvarsmakten.