Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Första bilaterala mötet med Estlands nya förvarsminister

Publicerad

I dag träffade försvarsminister Peter Hultqvist för första gången Estlands nya försvarsminister Kalle Laanet. Mötet skedde digitalt och på agendan stod bland annat säkerhetsläget i närområdet och utvecklingen av det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Estland.

Porträttbild av Peter Hultqvist och av Kalle Laanet.
Försvarsminister Peter Hultqvist har för första gången haft möte med Estlands nya försvarsminister Kalle Laanet. Foto av Peter Hultqvist (vänster): Kristian Pohl, Regeringskansliet. Foto av Kalle Laanet (höger): Renee Altrov, Riigikantselei.

Sverige blev det första landet att öppna en ambassad i Tallinn efter Estlands återvunna självständighet 1991. Relationen mellan de två länderna är nära, det gäller inte minst på det försvars- och säkerhetspolitiska området där en tät kontakt och samarbete blivit än viktigare mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Östersjöområdet. De båda länderna har bland annat utökat sin militära övningsverksamhet.

Sverige och Estland ingår även i EU:s försvarssamarbete och deltar i internationella militära insatser som leds av EU, FN och andra aktörer. De internationella insatserna var ett annat tema för mötet mellan Peter Hultqvist och Kalle Laanet.

Kalle Laanet tillträdde som försvarsminister i Estland den 26 januari 2021 och är även parlamentsledamot.

Läs mer om internationella försvarssamarbeten