Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Turkiet och EU:s södra grannskap på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i östra Medelhavet och EU:s relationer med Turkiet är två frågorna när utrikesminister Ann Linde möter sina ministerkollegor från EU-länderna i Bryssel 22 mars. Utrikesministrarna kommer även ta upp samarbetet med länderna i EU:s södra grannskap samt ha ett videomöte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet.

Ann Linde intervjuas på Sveriges EU-representation i Bryssel
Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU-ländernas utrikesministrar träffas i Bryssel 22 mars. De kommer bland annat att ta upp EU:s relation med Turkiet och situationen i östra Medelhavet. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell utrikesministrarnas möte med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Ryssland, Venezuela och utvecklingen i länderna på västra Balkan.

Turkiet

Utrikesministrarna kommer att ha en diskussion om Turkiet och situationen i östra Medelhavet, inför EU-toppmötet 25–26 mars.
Relationen mellan EU och Turkiet präglas av utmaningar, både vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer liksom Turkiets agerande i närområdet.

Regeringen anser att EU måste agera enat mot Turkiet med en väl avvägd och hållbar linje. Regeringen anser också att EU måste fortsätta kräva att Turkiet gör framsteg vad gäller de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Men en fortsatt dialog med Turkiet är också av största vikt, både för att framföra kritik och för att utveckla samarbetet.

EU:s södra grannskap

Utrikesministrarna kommer även diskutera EU:s relationer med det södra grannskapet, det vill säga Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien. Utgångspunkten för diskussionen är ett gemensamt meddelande från februari 2021.

Målet med samarbetet med är att stötta länderna i det södra partnerskapet med mänsklig utveckling och god samhällsstyrning genom ekonomisk utveckling, insatser för unga, utvecklade transport- och energiförbindelser och säkerhet. Regeringen välkomnar det gemensamma meddelandet och anser att det är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Möte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Utrikesministrarna ska även ha ett informellt videomöte med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. De ska bland annat diskutera samarbetet mellan EU och FN inom ramen för de för mänskliga rättigheterna.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 22 mars

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 22 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.