Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen föreslår skyddad yrkestitel för undersköterskor

Publicerad

Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor i syfte att stärka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Förslaget lämnades till Lagrådet den 4 mars. Se en filmad intervju med socialminister Lena Hallengren som berättar om lagrådsremissen.