Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Fortsatt fokus på att minska och motverka segregation

Publicerad

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering hade den 18 mars ett digitalt möte med statsrådsgruppen för att minska och motverka segregation. Mötet handlade både om den nyligen beslutade handlingsplanen och om det fortsatta arbetet med att minska och motverka segregation.

Arbetet mot segregation har blivit än mer angeläget på grund av coronapandemin som riskerar att skapa stora ekonomiska och sociala konsekvenser för redan utsatta grupper. Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för att bygga ett tryggt och hållbart Sverige.

- Coronapandemin har bidragit till att synliggöra den ojämlikhet som redan finns i samhället. Nu tar vi avstamp i handlingsplanen mot segregation som regeringen beslutade om i december och fortsätter arbetet. Här har statsrådsgruppen en viktig roll och jag är glad över att det finns ett så stort engagemang för arbetet i regeringen, säger Märta Stenevi.

Statsrådsgruppen för att minska och motverka segregation träffas regelbundet och arbetar strategiskt med att styra inriktningen för regeringens samlade insatser för att minska och motverka segregation och att säkerställa att insatserna samordnas.

På mötet deltog sr Morgan Johansson, sr Anna Ekström, sr Ardalan Shekarabi, sr Amanda Lind, sr Lena Micko och sr Anders Ygeman.

Mer information:

Den 17 december 2020 beslutades handlingsplanen ”Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla” med syftet att samla och synliggöra regeringens politik för aktörer på olika nivåer. Sammantaget redovisas 115 insatser inom flera områden; boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet. Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation som gäller för perioden 2018–2028.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.