Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Nationella restriktioner förlängs

Publicerad

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen besked om förlängningar av nationella restriktioner.

Svensk hälso- och sjukvård är alltjämt svårt ansträngd av pandemin, och smittspridningen av covid-19 är ännu kvar på en hög nivå. Även om det finns tendenser till att smittspridningen minskar, och över 276 000 personer fått vaccin, är det viktigt att bibehålla restriktioner och åtgärder.

Regeringen ser därför, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, behov av att förlänga ett antal restriktioner och rekommendationer. 

  • Uppdraget till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån förlängs till den 31 maj 2021. Endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i myndighetens lokaler.

  • Förbud om att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20.00 förlängs fram till den 14 februari. Regeringen kommer under fredagen skicka ut ett förslag på remiss med förslaget att förbudet ska gälla till den 28 februari. Förbudet om alkoholservering efter klockan 22.00 föreslås därefter att förlängas.

  • Regeringen riktar en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna regionala och lokala behoven och förutsättningarna.

Regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. Detta gäller nu även aktiviteter för gymnasieungdomar.

Utöver detta förbereder regeringen fler åtgärder med stöd av pandemilagen. I detta arbete läggs stor vikt vid Folkhälsomyndighetens bedömningar. Förslagen kommer att remitteras under februari.

  • Regeringen förbereder förslag på mer träffsäkra och ändamålsenliga regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktioner och deltagarbegränsningar bör kunna variera beroende på om sammankomsten och tillställningen anordnas inomhus eller utomhus, samt hur stor lokalen eller området är. Regeringen ser också över möjligheten för mindre motionslopp utomhus.

  • Regeringen har påbörjat ett arbete med att se över behovet av att ta fram förslag på smittskyddsåtgärder inom den del av kollektivtrafiken som benämns som fjärrtrafik, till exempel tåg och långfärdsbussar.

  • Vid ett eventuellt försämrat smittläge förbereds för att helt kunna stänga ner verksamheter om så anses nödvändigt. Regeringen har redan förberett för att vid behov kunna stänga gallerior och varuhus. Nu förbereds även för nedstängning av bland annat butiker, gym och restauranger.

Vid pressträffen deltog statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.