Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern inledningstalade vid Folk och Försvar-seminarium om totalförsvarsbeslutet

Publicerad

Den 18 februari inledningstalade försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars seminarium ”Perspektiv på försvarsbeslutet”. I sitt tal gav han regeringens syn på riksdagens försvarsbeslut, vad som gjorts sedan 2014 och de åtgärder som krävs för att stärka det svenska försvaret.

Peter Hultqvist talar från pulpet på Folk och Försvars seminarium
Peter Hultqvist talar på seminariet. Foto: Zebulon Carlander/Folk och Försvar

I och med det nya försvarsbeslutet kommer anslaget till det militära försvaret att öka med 40 procent från 2020 till 2025; den största ambitionshöjningen av försvarsförmågan sedan 1950-talet. Under seminariet på Folk och Försvar redogjorde försvarsministern vilka åtgärder som ska vidtas för att förstärka det svenska försvarets förmåga, och vad som hunnit att genomföras sedan 2014 bland annat i form av förbättrad materiel, återaktiverande av värnplikten, beslut om återskapandet av flera regementen och förberedande arbete för nästa generations stridsflygplan.

– Allt detta innebär att vi nu förändrar djupet i svensk försvarsmakt och bygger en avsevärt högre militär förmåga. Vi har i grunden omprövat det som styrde utvecklingen av svensk försvarsmakt fram till 2014, sade Peter Hultqvist.

Försvarsministern talade också om vikten av ett fördjupat internationellt samarbete, bland annat i form av övningsverksamhet och operationsplanering med våra grannländer, med USA och med Storbritannien.

– Sveriges internationella försvarssamarbeten syftar ytterst till att skapa stabilitet, säkerhet och långsiktig fred, Vi är en del i en säkerhetspolitisk helhet där vi tillsammans med andra tar ansvar för tryggheten i vår del av Europa, sade Peter Hultqvist i sitt tal.

I Folk och Försvars arrangemang deltog även forskare från Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut som gav sina perspektiv på styrkor respektive svårigheter som implementeringen av försvarsbeslutet kommer att innebära.