Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern deltog på seminarium om EU:s fördjupade försvars- och säkerhetssamarbete

Publicerad

Den 25 februari talade försvarsminister Peter Hultqvist på ett digitalt seminarium arrangerat av Svenska Atlantkommittén och EU-kommissionens representation i Sverige. Seminariet behandlade EU:s försvar- och säkerhetspolitiska samarbete, vilken politisk inriktning samarbete bör ta och Sveriges roll detta i samarbete.

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken utgör för Sverige en viktig plattform att visa solidaritet med EU samt stärka samarbetet med EU:s medlemsstater. Sverige deltar aktivt i utvecklingen på säkerhets- och försvarsområdet inom EU samtidigt som svenska intressen värnas. Sedan 2016 har flera olika initiativ som bland annat EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete (Pesco), EU:s koordinerade försvarsöversyn (CARD) och försvarsfonden (EDF) lanserats. Ett arbete har även inletts med att ta fram en så kallad strategisk kompass i syfte att ge en tydligare inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete.

– Medlemskapet i den Europeiska unionen är ett fundament för Sverige och utgör vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Vårt medlemskap är avgörande för vår ekonomi, för vår säkerhet och för vår röst i världen, sade  Peter Hultqvist i sitt anförande på seminariet.

Vid seminariet diskuterades bland annat syftet med EDF, och EU som global aktör på det säkerhetspolitiska området. Även betydelsen av samarbete med andra medlemsstater och goda relationer med partners utanför EU, framförallt den transatlantiska länken, berördes.

– Sveriges internationella försvarssamarbeten syftar till att skapa stabilitet, säkerhet och långsiktig fred. Dessa samarbeten utgör en helhet där vi tillsammans med andra tar ansvar för tryggheten i vår del av Europa. En viktig komponent i denna samarbetsarkitektur är vårt EU-medlemskap och det engagemang som vi investerar i olika delar av det. Gränsöverskridande hot bemöts bättre med gränsöverskridande samarbete, sade Peter Hultqvist vid seminariet.