Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern besökte Göta ingenjörregemente - digitalt

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist genomförde den 11 februari ett möte med värnpliktiga och chefer på Göta ingenjörregemente och Swedec i Eksjö via videolänk. Försvarsministern svarade på frågor från soldater som just nu gör sin värnplikt på Ing 2 i Eksjö.

  • Försvarsminister Peter Hultqvist sitter ner framför skärm för videosamtal.

    Försvarsminister Peter Hultqvist förbereder sig för digitalt möte med värnpliktiga på Ing 2.

    Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  • Grafik: Regeringskansliet

Försvarsminister Peter Hultqvist kommer under våren att genomföra ett antal digitala besök vid regementen och flottiljer runt om i Sverige. Först ut var Göta ingenjörregemente (Ing 2) och Swedec (Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning) i Eksjö. Peter Hultqvist hade först ett möte med chefen för Ing 2, Michael Ginér och chefen för Swedec Fredrik Peedu, innan han fick möjligheten att samtala med några av de värnpliktiga soldaterna på Ing 2.

Soldaterna berättade om utbildningen och försvarsministern fick en inblick i hur förbandet utvecklas och inställningen hos soldaterna.

- En av huvuduppgifterna för regeringens försvarspolitik är att succesivt bygga upp den operativa förmågan i krigsförbanden. Förbanden utvecklas allt mer mot att lösa nationella huvuduppgifter och vi har fler personer i grundutbildning och i de grundläggande officersutbildningarna. Det är glädjande att se och höra den positiva inställning som de värnpliktiga har till sina uppgifter, bland annat på Ing 2, säger Peter Hultqvist.

Göta ingenjörregemente organiserar och utbildar ingenjörsbataljoner med särskild kompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Vid Ing 2 finns även Fältarbetarskolan som utbildar officerare och specialistofficerare inom fältarbeten.

På Eksjö garnison finns också Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) som är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd, och arbetar också med materiel- och metodutveckling inom ammunitions- och minröjningsområdet.