Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog på Nato-möte

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Natos försvarsministermöte den 17 februari som hölls via videolänk. Försvarsministern var, tillsammans med bland annat Finlands försvarsminister, särskilt inbjuden till en av mötets sessioner.

Huvudtema i den mötesdel som Sverige, Finland och EU:s höge representant Josep Borrell, medverkade i var transatlantisk säkerhet och hur Nato i samverkan med EU kan hantera gemensamma säkerhetsutmaningar. Nato-mötet var det första med den nya amerikanska administrationen och vid mötet återförsäkrade försvarsminister Lloyd Austin III amerikanskt engagemang i Nato. Vid mötet framhöll Försvarsminister Peter Hultqvist vikten av en stark transatlantisk länk och ett nära samarbete mellan EU och Nato. Hultqvist redogjorde även för huvuddragen i försvarsbeslutet.

I en separat session diskuterade Nato:s försvarsministrar insatserna i Afghanistan och Irak samt det så kallade NATO 2030-initiativet som syftar till att stärka alliansens politiska sammanhållning.

Sverige är sedan 2014, liksom också Finland, så kallad Enhanced Opportunities Partner till Nato och politisk dialog med Nato är prioriterat till exempel genom deltagande vid försvarsministermöten

Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken, bland annat för att utveckla Försvarsmaktens förmåga till nationellt försvar och förmågan att genomföra internationella insatser.