Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

EU:s idrottsministrar i gemensamt brev till kommissionär Mariya Gabriel om mänskliga rättigheter inom idrotten

Publicerad

Idrottsminister Amanda Lind har tillsammans med sina kollegor i EU skrivit under ett öppet brev till kommissionär Gabriel om att mänskliga rättigheter ska säkras inom idrotten vid evenemang såväl inom som utanför EU.

I brevet uttrycks vikten av att mänskliga rättigheter respekteras i alla länder som står värd för internationella idrottsevenemang. Internationella idrottsorganisationer bör uppmanas att ta ansvariga beslut om vilka länder som utses till värdländer för internationella idrottsevenemang.

- Idrottsrörelsen är en viktig del i vårt samhälle och jag förväntar mig att respekt för mänskliga rättigheter ska ha en självklar plats både i idrottsverksamheten och i beslut om värdskap för stora idrottsevenemang, säger idrottsminister Amanda Lind.

Ministrarna upprepar det uttalande som EU:s idrottsministrar gjorde 2013 där stater som deltar i organisering av stora evenemang som Olympiska spelen, Paralympiska spelen och världsmästerskap uppmanades att respektera internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Som nästa steg uppmanas att Europeiska kommissionen åtar sig att identifiera en lämplig väg framåt i denna viktiga fråga.

- Vi ser att flera kommande mästerskap planeras i länder där brott mot mänskliga rättigheter rapporterats, vilket gör att frågan är ständigt aktuell. Jag är glad att vi tillsammans inom ramen för EU kan gå fram med denna uppmaning och att vi har en samsyn kring vikten av mänskliga rättigheter.

Brevet är undertecknat av samtliga medlemsstater och kan läsas på finska regeringens hemsida.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.