Ökad militär förmåga tema i försvarsministerns tal på Rikskonferensen

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12 januari i Folk och Försvars Rikskonferens. I sitt tal tog Hultqvist bland annat upp riksdagens försvarsbeslut för perioden 2021–2025, som kommer att öka den militära förmågan avsevärt i förhållande till dagens läge.

Försvarsminister Peter Hultqvist talar.
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på Folk och Försvars Rikskonferens 2021. Foto: Folk och Försvar

Temat på årets Rikskonferens, som genomfördes digitalt på grund av den rådande pandemin, var Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning.

Försvarsminister Peter Hultqvist talade under rubriken Sveriges militära försvar rustar för framtiden och pekade på att uppbyggnaden av Sveriges militära förmåga också är en viktig säkerhetspolitisk signal.

- En kombination av höjd militär förmåga och fördjupade försvarspolitiska samarbeten med andra länder och organisationer, som Nato, FN och EU, med den militära alliansfriheten som grund, är en strategi som bidrar till säkerhet och stabilitet, sade Peter Hultqvist.

Försvarsbeslutet innebär en satsning med en cirka 45-procentig nivåhöjning av försvarsanslagen till 2025, i förhållande till 2020, den största sedan 1950-talets början.

Kraftigt förstärkt luftförsvar

Peter Hultqvist lyfte i sitt tal fram de omfattande satsningar som sker inom luftförsvaret genom det nya försvarsbeslutet. Försvarsministern pekade bland annat på införandet av luftvärnssystemet Patriot, robotluftvärn till marinen och det faktum att flygvapnet stärks genom att Försvarsmakten nu kan flyga med sammanlagt 100 JAS Gripen i två versioner, istället för som ursprungligen tänkt 60.

Breddat internationellt samarbete

Försvarsministern lyfte i sitt tal även fram vikten av internationellt samarbete och nämnde bland annat det mycket nära försvarssamarbete som Sverige och Finland utvecklat de senaste åren. Regeringen vill också arbeta för en samordnad operationsplanering även med Norge, Danmark, USA, Storbritannien och Nato. Denna fördjupning handlar om att skapa ett samarbete med handlingsfrihet i händelse av en kris eller konflikt.

- Sverige internationella försvarssamarbeten är avgörande för att skapa stabilitet och höja tröskeln för eventuella konflikter i vårt närområde. De ger oss också möjligheter att hantera snabba och oförutsedda händelseutvecklingar, sade Peter Hultqvist.