Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd i dialogmöte om unga och kriminalitet

Publicerad

Vad kan samhället, föräldrar, skolan och andra aktörer göra för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Det var den centrala frågan på en hearing den 16 december om unga, icke straffmyndiga lagöverträdare och nyrekrytering. Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffade företrädare från myndigheter och kommuner på ett digitalt dialogmöte.

Socialminister Lena Hallengren sitter vid ett bord. Lite längre bort sitter Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, är den i regeringen som ansvarar för frågor om barnets rättigheter.
På mötet betonade Lena Hallengren och Åsa Lindhagen att socialtjänsten är en av samhällets viktigaste resurser i det brottsförebyggande arbetet. För att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng så krävs tidigare och samordnade insatser. För att göra rätt åtgärder är det viktigt att lyssna in den expertis som finns hos kommunernas socialtjänst och skola, hos polisen och myndigheter, Foto: Frida Färlin/ Regeriingskansliet

Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras. Regeringen har tagit fram ett program med 34 punkter för ökad trygghet. För Socialdepartementets del handlar det om ett antal uppdrag om brottsförebyggande socialt arbete.

Syftet med mötet var att få en bild av det förebyggande arbetet mot kriminalitet till stöd för de allra yngsta barnen i åldersgruppen 8–12 år. Lena Hallengren berättade om det förebyggande arbetet mot ungdomskriminaliteten.

Behovet av tidiga insatser

 – För att knäcka de kriminella gängen behöver vi använda och vässa samhällets alla verktyg – från BVC, förskola, skola och socialtjänst, till polisen, tvångsvården och rättsväsendet. Därför ni alla är inbjudna till denna hearing idag, sa Lena Hallengren.

Genom tidiga och förebyggande insatser med stöd i föräldraskapet finns stora möjligheter att främja barns hälsa och utveckling samt motverka riskbeteenden som kan medföra att barn och unga dras in i kriminalitet. Det är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar, där barn och unga ofta har sämre uppväxtvillkor än i andra områden

Det finns idag en verktygslåda med olika insatser som socialtjänsten kan sätta in i syfte att förebygga brott, men det handlar om att stärka hela kedja av insatser där regeringen också vill se ytterligare åtgärder för att stoppa pågående brottsutveckling.

 – Om vi tar gemensamt ansvar kan vi visa att samhället är starkare än gängen. Med insatser som börjar tidigt och bidrar till goda uppväxtvillkor för barn och unga kan vi bryta nyrekryteringen till gängen och se till att polisen och rättsväsendet får så lite som möjligt att göra, sa Lena Hallengren.

Handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Lena Hallengren berättade även om det nya uppdraget  – en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Syftet är att identifiera och utveckla verkningsfulla och hållbara arbetssätt och samverkansmodeller, med målsättningen att bidra till att förebygga barns och ungas brottslighet. MFoF ska också ta fram en kunskapssammanställning om relevant forskning och praktik inom föräldraskapsstöd. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2022.

Barns uppväxtvillkor och utsatthet

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, är den i regeringen som ansvarar för frågor om barnets rättigheter. Vid mötet berättade hon om barns uppväxtvillkor och utsatthet.

 – Vi måste stärka arbetet för att alla barn ska ha en bra uppväxt samt motverka riskfaktorer som kan medföra att de dras in i kriminalitet. Det går inte att överskatta behovet av att börja tidigt. Skolan är avgörande för att barn ska få en bra start i livet och socialtjänsten behöver fler verktyg för att kunna gripa in. Vi måste också bli bättre på att fånga upp barn och unga efter avslutade insatser, sa Åsa Lindhagen.

Dialog med myndigheter och kommuner

På mötet diskuterade deltagarna bland annat följande frågeställningar:

  • Var finns de största bristerna i samhällets förmåga att stödja barn under 15 år från att hamna i kriminalitet och var finns de största bristerna i samhällets förmåga att stödja föräldrarna till dessa barn?
  • ·Behövs det fler verktyg inom socialtjänstens område? Finns det några goda exempel att ta upp?
  • Vilka åtgärder från nationell nivå anser ni vara mest angelägna?

 

Deltagare på mötet 16 december

På mötet medverkade företrädare från myndigheter: Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Barnombudsmannen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Skolverket. Från kommuner deltog företrädare från Stockholm, Malmö, Södertälje, Östersund och Borlänge.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.