Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagandet av nyanlända och schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar.

Justeringarna görs i förhållande till prisbasbeloppet och innebär att schablonbeloppet för mottagandet av nyanlända som inte har fyllt 65 år höjs med 3 500 kronor, från 146 100 kronor till 149 600 kronor. Schablonbeloppet för mottagandet av nyanlända som har fyllt 65 år höjs med 1 900 kronor, från 82 100 kronor till 84 000 kronor.

Schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar höjs med 10 kronor, från 2 205 kronor till 2 215 kronor.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.