Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Ny lag skärper straffen för innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor

Publicerad

Idag den 1 december träder den nya lagen i kraft om straffskärpningar gällande innehav och smuggling av illegala vapen och explosiva varor. Straffskärpningarna väntas särskilt att träffa gängkriminella och är en del i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot kriminella nätverk.

– Regeringen tar nu ytterligare ett steg i arbetet mot gängkriminaliteten och skärper straffen på vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Fler brott, särskilt sådana som begås i kriminella miljöer, ska ses som grova eller synnerligen grova samtidigt som maximistraffen höjs, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Straffen för innehav och hantering av illegala vapen och explosiva varor har skärpts flera gånger under de senaste åren. Det har fått till följd att de genomsnittliga fängelsestraff som dömts ut för vapenbrott och grova vapenbrott blivit påtagligt längre samt att antalet häktade för vapenbrott blivit fem gånger fler.

Med den nya lagen kommer straffen att skärpas ytterligare, och väntas särskilt träffa gängkriminella miljöer:

Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten för explosiva varor är grovt ska det särskilt beaktas om det skett i en ”kriminell miljö”. Fler typer av vapen och explosiva varor ska bedömas som särskilt farliga.

Fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor kan betraktas som grova och synnerligen grova samt att längre fängelsestraff kan dömas ut.

Maximistraffet för de grövsta brotten höjs från sex till sju års fängelse.
Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara blir egna brott, med betydligt strängare straffskalor än vanliga smugglingsbrott.

– Många av de vapen och explosiva varor som används av kriminella förs in olagligt i landet. Regeringen föreslår därför att man ska se lika strängt på smuggling av vapen och explosiva varor som på vapenbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De strängare straffskalorna för vapensmuggling och smuggling av explosiv vara medför att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grova sådana brott och att Tullverkets utredningsbefogenheter utökas.

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.