Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s relation med USA på utrikesministermöte

Publicerad

När utrikesminister Ann Linde träffar sina utrikesministerkollegor i Bryssel 7 december ska de ta upp EU:s relationer med USA efter valet. Utrikesministrarna kommer också diskutera hur EU:s utrikespolitik påverkas om EU utvecklar större självständighet i en föränderlig omvärld, så kallad strategisk autonomi.

Ann Linde intervjuas av en journalist som sträcker fram en radiomikrofon.
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Georgien, Turkiet, Venezuela, Libyen och Belarus samt mänskliga rättigheter.

Transatlantiska relationer: EU–USA

Utrikesministrarna kommer att diskutera ett gemensamt förhållningssätt mot den tillträdande amerikanska administrationen. EU:s mål är att relationerna ska utvecklas och bli starkare. Rådet kommer antagligen också anta slutsatser om relationen mellan EU och USA.

Regeringen anser att USA är och förblir EU:s viktigaste partner och att den transatlantiska relationen är central för Europas välstånd och säkerhet. Det finns nu goda förutsättningar att ytterligare stärka relationerna.

Regeringen anser också att EU bör sända ett tydligt budskap till den amerikanska administrationen om hur viktig den transatlantiska relationen är och om möjligheterna att utöka samarbetet. Klimat, demokratifrämjande, utrikes- och säkerhetspolitik och globala hälsofrågor är områden där regeringen ser möjligheter att öka samarbetet mellan EU och USA.

Ett självständigare EU – strategisk autonomi

Utrikesministrarna kommer över lunchen också att diskutera hur EU:s utrikespolitik påverkas om EU ökar sin självständighet i en föränderlig omvärld, så kallad strategisk autonomi. Den geopolitiska utvecklingen och coronapandemin utgör bakgrund till diskussionen.

För regeringen är det viktigt att EU agerar enigt och handlingskraftigt inom utrikespolitiken då regeringen anser att EU bör står upp för en regelbaserad världsordning och för att alla länder ska respektera folkrätten. Men diskussionen om strategisk autonomi får inte heller leda till att EU sluter sig mot omvärlden eller minskar samarbetet med sina partnerländer.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i utrikesrådet 7 december