Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Avgiftsfria vaccinationer mot covid-19

Publicerad

Fredag 4 december höll statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och vaccinsamordnare Richard Bergström pressträff om vaccin mot covid-19. Under pressträffen meddelades bland annat att vaccinet ska vara avgiftsfritt för den enskilde.

Sverige har slutit förhandsavtal med flera vaccintillverkare. Det är möjligt att något eller några av vaccinen från dessa tillverkare godkänns för användning inom några veckor. Samtidigt pågår intensiva och gemensamma förberedelser hos regionerna och Folkhälsomyndigheten inför det kommande arbetet med vaccinering.

Under pressträffen gav regeringen flera nya besked om vaccinationerna mot covid-19, bland annat:

  • Vaccinationerna ska vara avgiftsfria för den enskilde.
  • Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från Moderna.
  • Regeringen avsätter 300 miljoner till regionerna för att här och nu stärka deras pågående förberedelser för effektiv vaccination. 4,5 miljarder kronor har tidigare avsatts till Folkhälsomyndigheten för inköp av vaccin. Ytterligare besked kommer.
  • Ambitionen är att erbjuda vaccin till alla personer över 18 år i den takt som tillgången till vaccin medger.
  • Vaccineringen ska ske efter behov. I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade.

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en ytterligare detaljerad prioritetsordning.

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.  

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.