Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsministern och socialministern i dialog med pensionärskommittén om äldre

Publicerad

Vid Pensionärskommitténs möte den 4 november berättade statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren om regeringens satsningar på äldre i budgetpropositionen för 2021. Generaldirektör Sofia Wallström på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), gästade mötet och berättade om myndighetens tillsynsarbete under Coronapandemin.

 • Porträttbild av Stefan Löfven

  Statsminister Stefan Löfven medverkade på mötet med Pensionärskommittén, som är ett forum för överläggningar mellan regeringen och representanter för organisationer som företräder Sveriges pensionärer.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Socialminister Lena Hallengren sitter ned vid ett skrivbord.

  Socialminister Lena Hallengren ledde det digitala mötet med Pensionärskommittén.

  Foto: Josefin Freij/ Regeringskansliet

 • Porträttbild på Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

  Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, gästade mötet och berättade om myndighetens tillsynsarbete under Coronapandemin.

  Foto: Sofia Runarsdotter

Diskussion om framtidens äldreomsorg

Stefan Löfven och Lena Hallengren diskuterade ett antal frågeställningar som initierats av Pensionärskommittén. Det handlade bland annat om äldreomsorgen i ett långsiktigt perspektiv och hur pensionssystemet och äldreomsorgen ska finansieras i framtiden.

Satsningar på äldre i budgeten för 2021

Statsministern och socialministern berättade om regeringens satsningar och förslag i syfte att stärka äldreomsorgen. Sveriges kommuner får bland annat ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet förstärks till sammanlagt 3,4 miljarder för 2021. Sammantaget är det den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin.

Motverka ensamhet bland äldre

Kommunerna får också ett stöd med 610 miljoner kronor för att göra det möjligt för dessa att bland annat rikta insatser för att motverka ensamhet bland äldre samt insatser för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Denna satsning pågår tom 2022.

Stärkta ekonomiska villkor för äldre

Regeringen har flera satsningar för att stärka pensionärers ekonomi. Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Syftet är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. Tillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för pensionärer som har en inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad.

En följd av att jobbskatteavdrag införts är att pension och löneinkomst beskattas olika. Regeringen har sedan tidigare sänkt skatten för de över 65 år i flera steg för att minska skillnaden i beskattning. Regeringen föreslår nu att det sista steget tas för att ta bort den återstående skillnaden. Det innebär att skillnaden i beskattning kommer att vara helt borta 1 januari 2023

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén bildades 1991 och sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande i pensionärskommittén.
De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.