Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration och kampen mot terrorism på EU-videomöte

Publicerad

När EU:s migrationsministrar och inrikesministrar har videomöte 13 november ska de diskutera förslaget om en ny pakt för migration och asyl. Efter terrorattentaten i Frankrike och Österrike ska de också ta upp kampen mot terrorism i Europa. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet.

  • Morgan Johansson håller presskonferens vid ett tidigare tillfälle.

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ska diskutera förslaget om en ny pakt för migration och asyl med EU-kollegorna.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Mikael Damberg håller presskonferens vid ett tidigare tillfälle.

    Inrikesminister Mikael Damberg ska diskutera terrorismbekämpning i EU efter attackerna i Frankrike och Österrike.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Terrorismbekämpning

Efter terrorattentaten i Frankrike och Österrike inleder inrikesministrarna mötet med att diskutera hur terrorismbekämpningen kan bli effektivare.

Regeringen stödjer EU:s arbete mot terrorism. Samarbetet inom EU är centralt för Sveriges internationella arbete mot terrorism.

Utöver det omfattande arbete som gjorts för att stärka informationsutbyte och operativt samarbete är det centralt att fortsätta det förebyggande arbetet och åtgärder mot radikalisering, inte minst stöd till lokala aktörer, för att möta de utmaningar och snabba förändringar som kännetecknar våldsbejakande extremism. All bekämpning av terrorism, inklusive informationsutbyte, ska ske med respekt för grundläggande rättigheter och med hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Migration och asyl

På eftermiddagen kommer migrationsministrarna att diskutera förslaget om en ny pakt för migration och asyl som EU-kommissionen presenterade 23 september 2020. Detta är andra gången migrationsministrarna diskuterar den nya migrationspakten och diskussionerna kommer att fortsätta vid RIF-rådets möte i december.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till en migrations- och asylpakt. Det finns dock ett antal frågor som måste analyseras närmare.

Det är positivt att pakten har en heltäckande ansats som inkluderar alla aspekter av migration, asyl, integration, gränshantering, återvändande, lagliga vägar och samarbete med tredjeland, samt att kommissionen i förslaget betonar att asylsystemet ska bygga på ansvarstagande och solidaritet mellan medlemsstaterna.

Det är avgörande för ett gemensamt system att alla medlemsstater bidrar och att en medlemsstat som utsätts för ett högt migrationstryck får stöd samt att systemet leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU.

Asylsystemet ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Medlemsstaterna måste också fullt ut tillämpa det gemensamma regelverket.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om mötet 13 november

Kommenterad dagordning inför videomötet med EU:s inrikesministrar

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.