Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Långtidsbudget och dialog om rättsstatens principer på EU-möte

Publicerad

De pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget var en av huvudfrågorna när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina kollegor på ett videomöte 17 november. EU-ministrarna förberedde även det kommande mötet i Europeiska rådet och hade en diskussion om fem EU-länder i den årliga dialogen om rättsstaten.

Pressbild på Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inledde mötet med en diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från den 30 september i år. I rapporten har kommissionen fokuserat på fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

– Mötet började med att vi hade en genomgång av de länder som EU-kommissionen utvärderat i den årliga rättstatsrapporten: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark och Estland. Jag fångade upp det som var problematiskt i landet i fråga och lyfte fram vad vi gör i Sverige för att komma till rätta med problemet, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

EU:s långtidsbudget 2021–27

I juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket för EU. EU:s långtidsbudget för 2021–27 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. Efter denna överenskommelse vidtog förhandlingar med Europaparlamentet.

Efter förhandlingar har nu rådet och Europaparlamentet förhandlat fram en överenskommelse som ska antas av rådet respektive parlamentet. Överenskommelsen innebär att några program får vissa tillskott på medel samt att man har enats om en vägkarta för när kommissionen ska föreslå nya egna medel. Överenskommelsen innebär även vissa förtydliganden i styrningsfrågor samt stärkta skrivningar om klimat, biodiversitet och jämställdhet. I paketet ingår även en uppgörelse om konditionalitet kopplad till rättsstatens principer.

– Två länder gick emot paketet som helhet för de kan inte acceptera rättsstatskonditionaliteten i de förslag som förhandlats fram. Det är nu ett pressat läge för att budgeten ska kunna träda i kraft till januari. Nu är det ordförandeskapets uppgift att lotsa detta i hamn, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Europeiska rådet 10–11 december och utvidgning

EU-ministrarna förberedde det kommande mötet i Europeiska rådet, 10–11 december. På agendan står coronasamordning, klimatförändringar, handel och säkerhetsfrågor samt EU:s relationer med Afrika och södra grannskapet.

Ordförandeskapet att informerade EU-ministrarna om förhandlingsramverken för EU-anslutningsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien. Allmänna rådet beslutade om att inleda anslutningsförhandlingar med de två länderna 25 mars i år.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens arbetsprogram 2021

På mötet presenterade EU-kommissionen sitt förslag på lagstiftningsprogram för 2021. EU-ministrarna diskuterade förslaget och diskussionen blir sedan underlag till en gemensam förklaring om vilka frågor som ska vara prioriterade i EU-arbetet nästa år från ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om EU-ministrarnas videomöte 17 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.