Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Återhämtning för kultur och idrottsevent på EU-möte

Publicerad

Kulturminister Amanda Lind ska diskutera kultur- och mediesektorns återhämtning från pandemin med sina kulturministerkollegor på ett videomöte 1 december. Kultur- och idrottsministrarna ska också ta upp vad coronapandemin inneburit för internationella idrottsevenemang.

Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind företräder Sverige på videomötet.
Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind företräder Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Återhämtningsåtgärder för kultur- och mediesektorn

Ministrarna inleder mötet med en riktlinjedebatt om återhämtningsåtgärder för kultur- och mediesektorn i spåren av pandemin. De ska även ta upp möjligheterna för kultur- och mediesektorn att ta del av EU:s särskilda stödprogram.

Internationella idrottsevenemang

Ministrarna ska också ha en diskussion om hur pandemin har påverkat större idrottsevenemang. Diskussionen är en uppföljning från ett videomöte i maj och syftet är att utbyta erfarenheter av att genomföra internationella idrottsevenemang under pandemin.

Kulturminister Amanda Lind företräder Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Mer om arbetet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.