Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset. Kris-stöd till personal inom vård och äldre-omsorg som har arbetat med covid-19, 25 september

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Kris-stöd till personal inom
vård och äldre-omsorg
som har arbetat med covid-19

Corona-pandemin har varit jobbig
för dem som arbetar inom
hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.
Personalen har gjort stora insatser.
Det har varit mycket jobb och
ofta väldigt stressigt.

Det här gör att risken för
psykisk ohälsa kan ha blivit större.
Regeringen vill därför satsa på
de här personal-grupperna.
Vi föreslår att de får kris-stöd,
samtals-stöd, trauma-stöd med mera.

Förslaget bygger på en överenskommelse.
Det är regerings-partierna, Center-partiet
och Liberalerna som har kommit överens.
Det finns med i höst-ändrings-budgeten
för år 2020.

Från 1 oktober får äldre-boenden
ta emot besök igen

1 oktober tog vi bort besöks-förbudet
på särskilda boenden för äldre.
Vi bestämde det därför att
smitt-spridningen är mindre nu i Sverige.
Äldreomsorgen är också bättre förberedd nu.
Och så har de fått nya regler och råd
från myndigheterna.

Två miljarder kronor för att
fortsätta kämpa mot covid-19 nästa år

Regeringen har satsat nästan sju miljarder kronor i år
på corona-tester i hela landet.
Pengarna går också till att spåra smitta.
Senaste tiden har regionerna gjort
långt över 100 000 tester i veckan.
Det är viktigt att testa och smitt-spåra.
Det gör vi för att kämpa mot pandemin.
Vi kommer att behöva fortsätta med det under år 2021.
Regeringen föreslår därför två miljarder till det.

Regeringen vill också ge mer pengar till
Folkhälso-myndigheten och Social-styrelsen under 2021.
Det är bland annat för att se till att det finns
tillräckligt med personlig skydds-utrustning.

Det här bygger också på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Det finns med i budget-propositionen
för år 2021.

EU:s lager för medicinsk skydds-utrustning kommer att finnas i Sverige

Sverige och några andra länder i EU
har fått ett nytt uppdrag.
Vi ska ansvara för EU:s lager
för medicinsk utrustning.
Det är både sjukvårds-material och
skyddsutrustning.
I Sverige är det MSB som ska ansvara för det.
MSB är Myndigheten för
samhälls-skydd och beredskap.
De ska sköta det tillsammans med
Socialstyrelsen och Försvarets materiel-verk.

Vi i EU utvecklar just nu vårt civil-skydd.
Sjukvårds-lagret hör till det.
I lagret ska det finnas saker som
ansikts-masker, skydds-rockar
och ventilatorer.
Vi ska använda dem i stora kriser.
Om EU-länderna inte har tillräckligt med material
kan de få saker från EU-lagret.

Sverige är med i programmet COVAX
för covid-19-vaccin

Alla länder i världen kommer att behöva
vaccin mot covid-19.
Det måste bli rättvist,
så att alla får vaccin.
Världs-hälso-organisationen WHO
och vaccin-samarbetet GAVI
har därför bildat COVAX.
Det är ett internationellt program.

Sverige kommer att vara med i COVAX,
tillsammans med de andra EU-länderna.

COVAX är en förkortning för
COVID-19 Vaccines Global Access.

Vi förlänger corona-åtgärder
i social-försäkringen

Regeringen har gjort stora ändringar
i socialförsäkringen
under våren och sommaren 2020.
Det är för att minska effekterna av pandemin.

Så här har vi tänkt:

 • Smitt-spridningen ska bli mindre.
 • Sjuk-vården ska bli mindre belastad.
 • Människor ska bli tryggare ekonomiskt.
 • Arbets-givare ska få hjälp.  
 • Föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn
  om skolan stänger.

Regeringen vill förlänga de här åtgärderna.
Förslaget bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Fyra miljarder kronor till
vård som blev uppskjuten

Hälso- och sjukvården behövde ställa om under våren.
Det var för att ge vård till patienter
som var svårt sjuka i covid-19 eller
andra akuta sjukdomar.
Sjukvården behövde skjuta upp
många andra planerade besök och operationer.

Regeringen vill nu att regionerna ska få
fyra miljarder kronor tillsammans
under åren 2021 och 2022.
Det är för att vården ska komma i kapp.
Det skriver regeringen i budget-propositionen
för år 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

Patienter som inte har kunnat gå till
tand-läkare ska få ekonomisk hjälp

Har du missat tand-vårds-stödet
som du får en gång om året?
Regeringen har bestämt att patienter
som inte har kunnat gå till tandläkaren
under corona-pandemin
ska få en ny ersättnings-period.
Det gäller alltså det statliga stödet.

Den nya perioden börjar 1 september 2020.
Perioden är lika lång som den tid som
patienten har missat.

Hur har pandemin påverkat anhöriga?

Vi behöver ta reda på hur covid-19 har påverkat
olika personer.
Hur påverkar det anhöriga, anhörig-stöd-personal
och anhörig-stödet?
Det har NkA fått i uppdrag att undersöka.
De får 1 miljon kronor till det.
NkA = Nationellt kompetens-centrum anhöriga.

NkA ska också ge förslag på vad vi ska göra.
De ska föreslå stöd och åtgärder.
Det ska vara både sådant vi kan göra direkt
och lång-siktigt stöd.
Det ska funka både nu och
i kriser och pandemier i framtiden.

Vi behöver utvärdera vård för
lång-variga symtom av covid-19

Vi vet inte så mycket än
om långsiktiga hälso-effekter av covid-19.
Vi behöver lära oss mer om den grupp patienter
som har symtom lång tid efter att de blev sjuka.
Hur många är de?
Har en del av dem kanske andra sjuk-domar
och besvär med hälsan?

Regeringen ger därför ett nytt uppdrag till SBU.
SBU = Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering.
De ska göra en översikt över patienter 
som har långvariga symtom av covid-19.

SBU ska samman-ställa vetenskapligt underlag,
bland annat.
Det handlar om vård, behandling och rehab.
De ska också titta på internationella data.
Vilka erfarenheter har andra länder gjort?

Vi ska ha en plan inför nya
utbrott av covid-19

Folkhälso-myndigheten får också ett nytt uppdrag.
De ska ta fram olika scenarier.
Hur kan smitt-spridningen bli i Sverige
under det närmaste året?
Hur kan det bli i regionerna?
Myndigheten ska framför allt fundera på
hur det kan bli i höst.

Myndigheten ska sedan redovisa
vad de har kommit fram till.
Hur kan det bli?
Hur många smittade skulle det kunna bli?
Hur många döda?

Åtgärder inom social-tjänsten
ifall covid-19 sprids

Social-styrelsen och Folkhälso-myndigheten
ska undersöka om socialtjänsten behöver
nya instruktioner och regler.
Det är för att hindra spridning av covid-19.
Det gäller verksamheter för äldre
och personer med funktions-nedsättning.

Här kan du läsa mer om det

IVO har granskat äldre-boenden

IVO = Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har granskat Sveriges alla äldreboenden.
Det finns 1700 boenden för äldre.

Det här kom de fram till:

 • 40 kommuner var särskilt utsatta
  under pandemin.
 • Väldigt många av de äldre som dog i covid-19
  bodde på äldreboenden i de här 40 kommunerna.
 • De 40 kommunerna hade nästan 70 procent
  av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

Läs mer om det här