Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Belarus, Ryssland och Latinamerika på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Belarus, EU:s relationer med Ryssland samt Latinamerika och Västindien är frågor som utrikesminister Ann Linde ska ta upp med sina kollegor när de möts i Luxemburg 12 oktober. Ministrarna ska också ha en informell diskussion om multilateralism under lunchen.

Sveriges utrikesminister Ann Linde intervjuas av journalsiter utanför Europabyggnaden i Bryssel.
Utrikesminister Ann Linde deltar i mötet i Luxemburg 12 oktober. Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Nagorno-Karabach och EU:s handlingsplan om mänskliga rättigheter och demokrati.

Belgrad-Pristinadialogen

Ministrarna ska diskutera den EU-ledda dialogen mellan Kosovo och Serbien. Syftet med dialogen är att åstadkomma en normalisering av relationerna mellan Kosovo och Serbien genom ett rättsligt bindande avtal. Sedan april leds dialogen av EU:s särskilda representant Miroslav Lajcak.

Belarus

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera situationen i Belarus efter presidentvalet 9 september. Regeringen anser att valet varken var fritt eller rättvist och att resultatet är förfalskat.

Regeringen kommer att arbeta för att EU enas om en långsiktig och handlingskraftig plan för att hantera situationen i Belarus. EU bör fortsätta uppmana Lukasjenko att stoppa våld och trakasserier mot oppositionen och fredliga demonstranter samt respektera de mänskliga rättigheterna.

Regeringen välkomnar också att EU införde utökade sanktioner mot personer ansvariga för valfusket och det efterföljande våldet. EU bör också öka kontakterna med oppositionen och stötta civilsamhället mer.

Ryssland

Utrikesministrarna ska diskutera EU:s strategiska relation med Ryssland samt EU:s Rysslandspolitik. EU:s Rysslandspolitik bygger sedan 2016 på fem principer. De är att vara principfast mot Rysslands brott mot folkrätten, stötta länderna i östliga Partnerskapet, vara motståndskraftig mot ryska påverkansoperationer, ha ett selektivt engagemang samt stötta de mänskliga rättigheterna och det ryska civilsamhället.

Ministrarna kommer antagligen också diskutera EU:s möjliga reaktion efter nervgiftsattacken mot oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.
Regeringen kommer att arbeta för att EU fortsatt följer de fem principerna i relationen med Ryssland. Om inte Ryssland genomför en oberoende utredning av attacken mot Aleksej Navalnyj kommer regeringen att arbeta för att EU inför restriktiva åtgärder.

Latinamerika och Västindien

Ministrarna kommer också diskutera EU:s relationer med länderna i Latinamerika och Västindien.

Regeringen välkomnar diskussionen och anser att EU bör ha en regelbunden kontakt med länderna i Latinamerika och Västindien. Breda handels- och associeringsavtal med partners i regionen är viktiga samtidigt som länderna i regionen står inför stora utmaningar. Det är därför viktigt att EU fortsätter vara en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt arbetar mot korruption och organiserad brottslighet.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.