Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom socialtjänst inklusive äldreomsorg - Budgeten 2021

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet förstärks med 1,7 miljarder kronor till sammanlagt 3,4 miljarder för 2021. Sammantaget är det den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin.

Pressmeddelande: Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Satsningar för ökad social rättvisa

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället. Det handlar om en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar samt utökade medel för bostadsbidrag.

Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa

Ökad säkerhet på landets SiS-hem

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Statens institutionsstyrelse (SiS) förstärks med 110 miljoner kronor 2021 och därefter 100 miljoner kronor årligen. 

Pressmeddelande: Ökad säkerhet på landets SiS-hem

Subventioner av familjehemsplaceringar

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att avsätta 250 miljoner kronor årligen under perioden 2021–2022 och 200 miljoner kronor 2023 för ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner. Medlen ska subventionera kostnaderna för familjehemsplaceringar.

Pressmeddelande: Subventioner av familjehemsplaceringar

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor från och med 2022 för ökad jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och att 30 miljoner kronor tillförs till arbetet med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande: Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd och satsning mot felaktiga utbetalningar och fusk inom a-kassan

 

Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg.

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen. Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning.

Pressmeddelande: 31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

 

 

 

Mer om budgeten för 2021

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen.

Genvägar