Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Ett år med 34-punktsprogrammet - arbetet mot gängkriminaliteten pågår för fullt

Publicerad

Det är nu ett år sedan regeringen presenterade ett 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten. Programmet är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Regeringen arbetar för fullt med att åtgärd efter åtgärd ska träda i kraft och ge effekt.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med  en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Genom åtgärderna i 34-punktsprogrammet ska regeringen bland annat skärpa straffen för gängrelaterade brott och ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan. Straffreduktionen för unga myndiga vid grov brottslighet ska avskaffas. Tystnadskulturen som omger de kriminella gängen ska brytas, därför har regeringen utsett en utredare som ska titta på bland annat kronvittnen, stärkt vittnesskydd, kraftigt skärpta straff för att hota vittnen och om det bör införas en möjlighet att vittna anonymt. Ungdomsövervakning som påföljd införs och regeringen gör långsiktiga satsningar för att bryta gängens nyrekrytering. Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet förstärks och intensifieras.

– För att öka tryggheten i vårt land och stärka samhället måste vi mobilisera oss i kampen mot den organiserade kriminaliteten. Tidiga insatser med en likvärdig skola, starkare socialtjänst och välfärd är helt avgörande i kampen mot brotten såväl som skärpt lagstiftning och effektiva verktyg till polis och brottsbekämpande myndigheter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen har under året som gått gjort det lättare att ta gängens egendomar, klockor, bilar och kontanter och ser nu över lagstiftningen för att det ska bli ännu mer effektivt att kunna ta brottsvinster, alltså pengar eller egendom som någon fått genom brott.

En åtgärd från 34-punktsprogrammet som har trätt i kraft under året är att polisen nu har möjlighet att bryta sig in i grovt kriminellas mobiltelefoner och läsa krypterad kommunikation. Efter att europeisk polis under sommaren knäckte appen Encrochat har polisen gripit ett tiotal personer i svenska gängkriminella nätverk och enligt Polismyndigheten har över tio mord förhindrats.

– Den sortens framgångar behöver vi se mycket mer av när brottsbekämpande myndigheter får fler och bättre verktyg, säger inrikesminister Mikael Damberg.

En ytterligare åtgärd som trätt i kraft är att det har blivit enklare för polisen att använda avlyssningsutrustning. Det får till följd att inkopplingen av en ny avlyssning kommer att kunna ske snabbare och på så sätt kommer glappet som uppstår när kriminella byter eller använder flera nummer eller utrustningar att minska.

Parallellt med arbetet med 34-punktsprogrammet och andra reformer för ökad trygghet pågår samtidigt den största utbyggnaden av polisen någonsin i Sverige. Polismyndigheten är idag halvvägs mot målet om att växa med 10 000 fler anställda till 2024 och myndigheten har nu mer resurser att röra sig med än någonsin tidigare. Varje halvår slussas allt fler poliser in i verksamheten. Två nya polisutbildningar har startat, en i Malmö och en i Borås, och sammantaget utbildas tre gånger så många poliser idag jämfört med 2014. I takt med att regeringen förstärker polisen förstärks även övriga rättskedjan, inte minst Kriminalvården.

Vid nyår kommer nya lagar för påföljder att träda i kraft och vid slutet av 2021 kommer majoriteten av programmets 34 punkter ha redovisats eller trätt i kraft.

– 34-punktsprogrammet är vare sig de enda, de första eller de sista åtgärderna som regeringen arbetar med för att bekämpa grov brottslighet. Ytterligare förslag som berör allt från mer effektiva domstolsprocesser till skärpta regler för utvisning vid brott är på gång. Men arbetet stannar inte heller där. Framför allt behöver fler politiker lyssna på polisens budskap om att hela samhället måste med för att vi ska bryta nyrekryteringen till de kriminella miljöerna, säger Mikael Damberg.

Läs mer om 34-punktsprogrammet via länken här intill.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.