Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s återhämtning efter covid-19 på konkurrenskraftsrådets dagordning

Publicerad

EU-ländernas ministrar för konkurrenskraftsfrågor möts via video den 12 juni. De förväntas då diskutera förslaget till den återhämtningsplan för EU som EU-kommissionen nyligen presenterade med anledning av coronautbrottets effekter.

Anna Hallberg, minister med ansvar för utrikeshandel och nordiska frågor, regeringskansliets pressbild
Anna Hallberg, minister med ansvar för utrikeshandel och nordiska frågor, deltar i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor 12 juni. Kristian Pohl/Regeringskansliet

I återhämtningsplanen ingår ett reviderat arbetsprogram för EU-kommissionen, en fond och en reviderad ram för EU-budgeten för perioden 2021-2027.

Ministrarna förväntas diskutera industri- och inremarknadsaspekter  och anta ett gemensamt uttalande om samarbetet om återhämtning.

Regeringen välkomnar diskussionen. Regeringen vill se ett fokus på grön och digital omställning i processen och anser att grunden i återhämtningen bör vara att återställa och fördjupa den inre marknaden.

Tyskland tar den första juli över ordförandeskapet för EU från Kroatien. På mötet kommer Tyskland att presentera sitt ordförandeskapsprogram.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg deltar i mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

 

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för konkurrenskraft den 12 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Mer om Sveriges arbete i EU

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.