Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Distansutbildning och nya arbetssätt på utbildningsministermöte

Publicerad

Utbildningsministrarna ska utbyta erfarenheter hur coronautbrottet har påverkat utbildningsområdet i medlemsländerna i videomötet den 23 juni.

Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige i videomötet.
Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige i videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ministrarna ska diskutera distansutbildning, effekter i de länder som har öppnat sina skolor igen och hur olika medlemsländer planerar inför hösten och nästa läsår. Ministrarna ska också utbyta erfarenheter om nya arbetssätt som de vill behålla även i mer normala tider.

EU:s utbildningsministrar ska även summera diskussionerna om utmaningar inom utbildningsområdet vid de tre tidigare videomötena som ministrarna haft sedan 12 mars.

Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på videomötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet mellan utbildningsministrarna 23 juni

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.