Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern deltar i EU-toppmöte med västra Balkan

Publicerad

Idag träffar statsminister Stefan Löfven och EU:s övriga stats- och regeringschefer ledarna från sex länder på västra Balkan, i ett videomöte. Coronautbrottet och konsekvenserna av det är en fråga på agendan men ledarna ska även diskutera utökat samarbete mellan EU och länderna på västra Balkan.

Stefan Löfven håller presskonferens
Statsminister Stefan Löfven deltar i EU:s toppmöte med västra Balkan. Mötet sker via video. Foto: Europeiska unionens råd

Hur samarbetet mellan EU och länderna på västra Balkan kan utvecklas och fördjupas, inte minst i ljuset av den pågående coronapandemin, är ett ämne ledarna ska ta upp. De kommer även att diskutera gemensamma säkerhetspolitiska utmaningar, desinformation, rättsstatens principer och utökat regionalt samarbete.

Från västra Balkan deltar ledarna från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.

Det senaste toppmötet mellan EU och västra Balkan ägde rum i Sofia den 17 maj 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om EU-toppmötet med västra Balkan