Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att överbrygga krisen i små innovativa bolag

Publicerad

Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest. Tillskottet syftar till att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

Start-ups och scale-ups verkar ofta på en global marknad och fungerar som viktiga underleverantörer och innovationspartners till stora delar av svenskt näringsliv. De utgör centrala delar i nuvarande och framförallt framtida värdekedjor för många svenska såväl som internationella storföretag. Sverige har under många år strategiskt investerat stora resurser i form av offentliga forskningsmedel och riskkapital i det som ska utvecklas till nästa generation av globalt konkurrenskraftiga hållbara och innovativa företag.

Almi Invest är idag delägare i cirka 350 sådana tillväxtbolag runt om i Sverige. Tillskottet på 400 miljoner kronor syftar till att möjliggöra för Almi Invest att kortsiktigt kunna ta ansvar för bolag inom bland annat life science där man redan är delägare och där kapitalbehovet nu ökar på grund av virusutbrottet. Pengarna ska också medge att bolaget kan fortsätta att nyinvestera vilket är viktigt då det finns en risk att privata alternativ för ägarkapital framöver minskar.

Medlen är ett komplement till det tillskott på 3 miljarder kronor som riktas till moderbolaget Almi Företagspartners utlåningsverksamhet. Sammantaget utgör satsningarna ett kraftfullt stöd till en snabbt växande grupp av företag med stort innovationsinnehåll som har möjlighet att utgöra en viktig del av Sveriges framtida näringsliv.

Kontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.