Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har under åren 2020–2022 beslutat om inreseförbud till Sverige för att hindra att det virus som orsakar covid-19 förs in i landet eller sprids till andra länder. Regler och undantag har sett olika ut över tid och beroende på vilket land man reste in från. Samtliga inreserestriktioner kopplade till covid-19 har nu upphört att gälla (från och med den 1 april 2022).

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Observera att personer som reser in i Sverige från utlandet ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Det här gäller nu

Samtliga inreserestriktioner kopplade till covid-19 har upphört att gälla från och med den 1 april 2022.

Inresa från länder inom EU/EES

I februari 2021 infördes ett tillfälligt inreseförbud vid inresa från EU/EES-stater och Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten. Den 30 juni 2021 anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis. Dessa inreserestriktioner är nu upphävda. Från och med den 9 februari 2022 kan resenärer från dessa länder återigen resa in i Sverige utan att visa upp covidbevis eller andra typer av intyg enligt samma regler som gällde före pandemin.    

Inresa från länder utanför EU/EES

I mars 2020 infördes ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för utländska medborgare som reser från länder utanför EU/EES. Det innebar att för att resa till Sverige från länder utanför EU/EES, inklusive Storbritannien, måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. Undantag från inreseförbudet och testkravet gjordes för flera kategorier av resenärer, bland annat för resenärer med vaccinationsintyg utfärdade i vissa länder. Dessa inreserestriktioner har nu upphört. Från och med den 1 april 2022 kan resenärer återigen resa in i Sverige från länder utanför EU/EES utan att visa upp negativt covid-19-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg.

Pressmeddelande: Sverige slopar inreseförbudet från alla länder

Pressmeddelanden om regeringens beslut om inreseförbuden

Har du frågor?

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Hur länge gäller inreseförbudet?

Inreserestriktionerna till Sverige från länder utanför EU/EES har upphört att gälla från och med den 1 april 2022.

Inreserestriktionerna från de nordiska länderna och andra länder inom EU/EES upphörde från och med den 9 februari 2022.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Utöver Sverige är följande stater EES-stater:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike