Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

A-kassan förändras tillfälligt

Publicerad Uppdaterad

En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader i arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjts.

Tillfälliga förändringar av a-kassan förlängs ytterligare

Flera av de förändringar som gjordes i a-kassan under våren 2020 förlängs i ytterligare två år till och med 2022. Det beslutade regeringen den 17 december 2020.

Pressmeddelande: Satsningar inom arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2021

Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning föreslås höjas för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.

Artikel: Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101

Tillfälligt ändrade medlemsvillkor till a-kassan – en medlemsmånad räknas som fyra

Ordinarie regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen har nu beslutat att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december 2020) räknas som fyra månader. Det innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en arbetslöshetskassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet

Enligt ordinarie arbetsvillkor gäller att en person under tolv månader före arbetslöshetens inträde ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår.

En tillfällig lättnad i arbetslöshetsförsäkringens arbetsvillkor är nu beslutad. Det innebär att en sökande behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Ändringen gör det möjligt för fler personer som varit timanställda eller arbetat deltid att få ersättning.

Arbetslöshetsersättning kan enligt grundförsäkringen ges till den som uppfyller ett arbetsvillkor. Den som även uppfyller medlemsvillkoret kan få inkomstrelaterad ersättning.

Den som får ersättning från grundförsäkringen fick tidigare 365 kr per dag. Grundbeloppet höjs nu tillfälligt till 510 kronor per dag (se nedan). För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. En lättnad i arbetsvillkoret medför att ersättningen från grundförsäkringen kan bli mycket låg för den som inte har arbetat heltid. För den som har arbetat deltid minskas beloppet proportionellt. Det införs nu en tillfällig lägsta nivå för grundbeloppet på 255 kronor.

Tillfälligt höjt grundbelopp

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa har regeringen beslutat att tillfälligt höja det högsta beloppet i grundförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag. Det innebär en höjning till motsvarande 11 220 kronor per månad mot tidigare 8 030 kronor.

Detta berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men inte medlemsvillkoret. Detta berör också de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen). Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättning som avser tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Tillfälligt höjd inkomstrelaterad ersättning

För att stärka den ekonomiska tryggheten för Sveriges löntagare och företagare vid en ökande arbetslöshet och för de som redan är arbetslösa har beslut fattats om att tillfälligt höja takbeloppet för de första 100 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag. Detta innebär att den arbetssökande som har rätt till det högsta ersättningsbeloppet, dvs. som har en månadsinkomst på 33 000 kronor, får en ersättning under de första 100 dagarna på ca 26 400 kronor per månad till skillnad från tidigare 20 020 kronor.

Höjningen är tillfällig och gäller för ersättning som avser tid mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021.

Karensvillkoret slopas tillfälligt

Det befintliga karensvillkoret om sex dagar inom arbetslöshetsförsäkringen medför att enskilda får vänta på sin ersättning. I rådande situation är det angeläget att enskilda kan få ta del av sin ersättning utan karens. Riksdagen har nu beslutat att karensvillkoret tillfälligt ska avskaffas. Karensvillkoret ska inte gälla för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tidsperioden 30 mars 2020 till och med den 3 januari 2021. Genom att karensdagarna slopas kommer den disponibla inkomsten öka under den första månaden som arbetslös.

Lättare för företagare att få ersättning i samband med vilande företag

En företagare har enligt gällande ordning rätt till arbetslöshetsersättning först när verksamheten definitivt har upphört. Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Om företagaren återupptar verksamheten efter att den varit vilande behöver det enligt ordinarie regler gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras, den s.k. femårsregeln. I annat fall behöver företagaren upphöra med verksamheten definitivt för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning.

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset har regeringen beslutat om en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag tidigare har varit vilande. Ändringen innebär att femårsregeln inte ska tillämpas för uppehåll i verksamheter som görs under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även vid eventuella prövningar i framtiden.

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

För att förhindra långa handläggningstider har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd på 100 miljoner kronor till a-kassorna. Regeringen har nu beslutat hur stödet ska fördelas mellan a-kassorna.

Beslut om hur stöd till a-kassorna ska fördelas

Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

Regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder, om åtgärderna endast syftar till att företagaren senare ska kunna återuppta sin verksamhet. Syftet med förändringen är att företagare ska kunna återuppta verksamheten snabbare efter pandemin. 

Pressmeddelande: Tillåtet med marknadsföringsåtgärder för företagare med a-kassa

Bakgrund

Anledningen till de aktuella förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är utbrottet av det nya coronaviruset som har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagare och egenföretagare har förlorat sina anställningar eller uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning. Det är en exceptionell situation som kräver särskilda åtgärder.

För dig som vill ansöka om a-kassa

Kontakta din arbetslöshetskassa för närmare information om villkoren för rätt till ersättning. Du kan också hitta närmare information om villkoren på Sveriges a-kassors webbplats. Där kan du också ta reda på vilken a-kassa du kan gå med i om du inte är medlem.