Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Syrien och Turkiet på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i nordvästra Syrien och Turkiets agerande är ämnen för diskussion när EU-ländernas utrikesministrar möts på ett extrainsatt möte i utrikesrådet i Zagreb 6 mars.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde deltar i EU:s ministerråd för utrikesfrågor 6 mars i EU:s ordförandeland Kroatien. Mötet handlar om situationen i Syrien och EU:s relationer med Turkiet. Foto: Sveriges EU-representation

Situationen i Syrien och Turkiet

EU-ländernas utrikesministrar kommer att diskutera den humanitära katastrofen i nordvästra Syrien och militäroffensiven i landet. De kommer också ta upp Turkiets agerande mot EU:s yttre gräns.

Regeringen kommer att arbeta för att EU upprätthåller överenskomna positioner i Syrienpolitiken, till exempel att den syriska regimen ska engagera sig i den FN-ledda processen för en politisk lösning på konflikten.

Det är också viktigt att säkerställa att överenskommelsen mellan EU och Turkiet om hanteringen av migrationskrisen efterlevs och att EU ska vara enat och stötta Grekland.

Regeringen kommer att arbeta för fortsatt dialog, för att internationell rätt följs och för att undvika ytterligare upptrappning.

Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige på mötet i Zagreb

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i utrikesrådet 6 mars