Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Samma makt att forma samhället och sina egna liv – arbetet fortsätter för Sveriges feministiska regering

Publicerad

Regeringens samlade politik ska omfördela makt och resurser för ett mer jämställt samhälle. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  • Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ler och kollar in i kameran.

    "Idag är det den internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag som påminner oss om att vi inte kan luta oss tillbaka", säger statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Jag är stolt över att leda världens första feministiska regering. Internationella mätningar visar att vi har kommit långt med vårt jämställdhetsarbete. Ändå är vi inte nöjda – vi ska fortsätta vårt arbete tills kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Idag är det den internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag som påminner oss om att vi inte kan luta oss tillbaka, säger statsminister Stefan Löfven.

– Vi har hittills under mandatperioden bland annat gjort stora satsningar på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Under 2019 satsades drygt 460 miljoner kronor och för 2020 har regeringen hittills fattat beslut om över 300 miljoner kronor på området. Nyligen tillsatte vi också en kommission för jämställda livsinkomster. Samtidigt finns mycket kvar att göra innan vi når jämställdhet. Kvinnor har generellt lägre löner än män, är sjukskrivna i högre grad och tar större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Alltför många utsätts också för våld av närstående män. Därför måste vi fortsätta att driva jämställdhetsarbetet framåt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Några av de insatser som gjort särskilt avtryck på jämställdheten hittills under mandatperioden:

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.