Artikel från Finansdepartementet

Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Publicerad Uppdaterad

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna.

För företag som vill ta del av åtgärderna

På Skatteverkets hemsida finns information om hur företag ska göra för att ta del av åtgärderna.

Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålders­pen­sionsavgift på ersättning som ges ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär de nya reglerna att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

De nya reglerna är tillfälliga träder i kraft den 6 april 2020.

Det beräknas medföra en offentligfinansiell bruttoeffekt på 33 miljarder kronor.

Frågor och svar

Kan nedsättningen användas av alla bolagsformer?

Ja, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Även egenföretagare kan använda nedsättningen på egenavgifterna.

Gäller nedsättningen företag som har fler än 30 anställda?

Ja, nedsättningen kan användas av företag med fler än 30 anställda. Dock kommer nedsättningen endast att gälla för 30 av dem.  

Vad gäller för koncerner?

Nedsättningen kan användas av alla arbetsgivare, även om det finns flera sådana i en koncern.

Gäller nedsättningen ideella organisationer?

Ja, om organisationen är arbetsgivare och har anställda.

Vilka anställda gäller nedsättningen för?

Företaget kan själv välja vilka 30 anställda som de nedsatta socialavgifterna ska gälla. Det uppställs inget krav på anställningens omfattning, vilket innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen. De som däremot inte omfattas av ett anställningsförhållande omfattas heller inte av nedsättningen.

Vad gäller för lön som överstiger 25 000 kronor i månaden?

Nedsättningen gäller lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor.

Kommer det gå att kombinera korttidspermitteringen med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.