Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

De nordiska försvarsministrarna genomförde Nordefco-möte via telefonkonferens

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 30 mars i en telekonferens med de övriga nordiska försvarsministrarna inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

Värd var den danska försvarsministern Trine Bramsen. Telekonferensen fokuserade främst på försvarsrelaterade aspekter på Corona-pandemin och nordiskt deltagande i internationella insatser.

Under mötet diskuterades också den fortsatta implementering av Vision 2025, inklusive cybersäkerhet, nordiskt-transatlantiskt försvarssamarbete och stärkt nordiskt samarbete i fred, kris och konflikt.