Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Libyen och relationerna med Afrikanska unionen och Indien på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

Utvecklingen i Libyen är en av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina EU-kollegor på utrikesrådets möte i Bryssel 17 februari. På dagordningen står också EU:s relationer med Afrikanska unionen och Indien.

Utrikesminister Ann Linde intervjuas i VIP-entén till Europabyggnaden i Bryssel
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 17 februari. Foto: EU-representationen

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Borrell kommentera situationen i Sahel, Venezuela och västra Balkan.

Relationen mellan EU och Afrikanska unionen

Därefter ska utrikesministrarna diskutera EU:s relation till Afrikanska unionen med fokus på förberedelser inför ministermötet mellan EU och AU i början av maj och toppmötet i oktober. Ministrarna kommer också att ta upp EU:s kommande Afrikastrategi.

Det är angeläget att EU:s Afrikapolitik är samstämmig och att EU:s planerade Afrikastrategi bidrar till en sammanhållen politik, anser regeringen. Ministermötet och toppmötet mellan EU och AU är viktiga för att förankra gemensamma prioriteringar för att uppnå ett mer jämbördigt partnerskap.

Libyen

Utrikesministrarna har diskuterat situationen i Libyen på två rådsmöten i januari. På mötet 17 februari ska ministrarna ta upp den senaste utvecklingen i landet samt EU:s stöd till FN:s arbete med att få till stånd en politisk lösning på situationen i Libyen.

Regeringen betonar vikten av en politisk lösning på den eskalerande konflikten i Libyen. Det är endast genom en varaktig vapenvila och en återgång till en inklusiv politisk process som ett stabilt och fredligt Libyen kan uppnås. Regeringen anser att kvinnor måste spela en central roll i alla fredsansträngningar och kommer vid rådsmötet att verka för att även EU driver frågan.

Regeringen är fortsatt oroad över det humanitära läget i Libyen och välkomnar ett aktivt EU-engagemang till stöd för FN och genomförandet av deklarationen från mötet i Berlin 19 januari.

Relationen mellan EU och Indien

Utrikesministrarna kommer också att diskutera relationen mellan EU och Indien inför toppmötet 13 mars.

Regeringen anser att EU bör stärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med Indien. Det kommande toppmötet ger tillfälle att bekräfta EU:s intresse för handel- och investeringsavtal med Indien.

Regeringen kommer på mötet att lyfta fram vikten av dialog om mänskliga rättigheter och en regelbaserad världsordning.

På den informella lunchen fortsätter förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Indien. Då deltar även Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 17 februari

Mer om mötet i utrikesrådet 17 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.