Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrar diskuterar EU:s långtidsbudget inför budgettoppmöte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor från EU:s medlemsländer 17 februari ska de diskutera ett förslag om EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027. Diskussionen är en förberedelse inför det extrainsatta toppmötet om EU:s långtidsbudget 20 februari.

Hans Dahlgren och Tytti Tuppurainen, EU-ministrar för Sverige respektive Finland
EU-minister Hans Dahlgren i samtal med Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen. På allmänna rådets möte 17 februari ska de diskutera EU:s kommande långtidsbudget med EU-kollegorna. Foto: Europeiska unionens råd

I december presenterade Finland, som då var EU:s ordförandeland, ett förslag till långtidsbudget med siffror för den totala utgiftsnivån samt för de olika utgiftsområdena. Sedan dess har Europeiska rådet tagit över förhandlingen om långtidsbudgeten och ordförande Charles Michel har träffat de flesta av EU:s stats- och regeringschefer för att skaffa sig en bild av förhandlingsläget. Inför EU-ministrarnas möte kommer Charles Michel att presentera ett nytt förslag till långtidsbudget.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på allmänna rådets möte i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.