Artikel

Sahel och klimatdiplomati på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

Sahel och situationen i Mellanöstern är två av frågorna som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina EU-kollegor när de möts Bryssel 20 januari. EU-ländernas utrikesministrar kommer även ta upp situationen i Mellanöstern.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 20 januari för att bland annat ta upp EU:s klimatarbete och situationen i Mellanöstern. Foto: Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt vid EU:s utrikesministermöten inleder EU:s höga representant Josep Borrell Fontelles mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten kommentera situationen i Bolivia, Venezuela, Libyen och i Indien efter sin resa till Delhi.

Situationen i Sahel

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera utvecklingen i Sahelregionen och EU:s engagemang i området.

Regeringen anser att EU bör fortsätta sitt stöd till regionen men att det också är viktigt att länderna i Sahel tar eget ansvar för att hantera säkerhetsproblem och våldsbejakande extremism.

Klimatdiplomati

Som en uppföljning till Europeiska rådets möte i december och EU-kommissionens förslag om en ny grön giv kommer utrikesministrarna att diskutera klimatdiplomati.

Regeringen välkomnar att utrikesministrarna får möjlighet att kommentera EU:s arbete med att öka takten i den globala omställningen till klimatneutrala samhällen i god tid inför FN:s klimatmöte COP26 i november. Det är också viktigt för regeringen att EU påtalar både att det är bråttom med klimatomställning, men att den även erbjuder många möjligheter.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Över en informell lunch kommer utrikesministrarna att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och konflikten mellan Israel och Palestina.

Regeringen vill att EU fortsatt arbetar för nedtrappning, dialog och politiska lösningar som bygger på folkrätten. Att lösa konflikten mellan Israel och Palestina är fortsatt en prioriterad fråga för regeringen.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 20 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.