Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Den europeiska gröna given på Agrifish

Publicerad

Den gröna given som EU-kommissionen presenterade i december 2019 behandlas just nu brett i EU-samarbetet. Den 27 januari var det jordbruks- och fiskeriministrarnas tur att ta sig an frågan. Övergångsregler mellan den pågående och kommande perioden för EU:s jordbrukspolitik stod också på dagordningen. Sverige företräddes i diskussionerna av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den gröna given och EU:s jordbrukspolitik

Vid mötet gav ministrarna sin syn på den gröna given som ska göra EU:s ekonomi hållbar. Den gröna given innehåller en färdplan och ett åtgärdspaket som omfattar många politikområden, bland annat jordbrukssektorn.

För jordbruksministrarna är den kommande strategin ”från jord till bord” som ingår i den gröna given och presenteras senare i vår av centralt intresse.

- Vi behöver skynda på omställningen till ett klimatneutralt och hållbart Europa och därför är det bra att gröna given omfattar alla samhällssektorer, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i samband med mötet och fortsatte:

- Jordbruket har en viktig roll i omställningen. Det gäller såväl klimat som förbättringar inom djurvälfärd och kampen mot antibiotikaresistens. Jag ser fram emot att fortsätta trycka på för att EU-strategin från jord till bord ska vara tydlig i de här frågorna och det gäller också jordbrukets marknadsorientering och konkurrenskraft.

Ministrarna välkomnade generellt den gröna givens ansats och ambitioner. I diskussionen tog ministrarna bland annat upp biologisk mångfald, EU:s skogsstrategi och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel. Samtidigt lyfte flera ministrar frågan om finansiering. 

Mer om den gröna given på EU-kommissionens webbplats.

Ordförandeskapet januari-juli 2020

Det kroatiska ordförandeskapet presenterade sitt program och sina prioriteringar för vårens arbete i ministerrådet för jordbruk och fiske, Agrifish.

Fortsatta förhandlingar om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 kommer att dominera liksom övergångsregler mellan den nuvarande budgetperioden och kommande perioden.

På fiskeområdet finns förslag om den europeiska havs- och fiskerifonden och om revision av fiskerikontroll samt en översyn av riktlinjerna för vattenbruk.

På djur-, växt- och livsmedelsområdet finns en rad frågor, bland annat växtskydd och förebyggande åtgärder mot smittsamma djursjukdomar. Arbetet med EU:s skogsstrategi för perioden efter 2020 kommer också att fortsätta. 

Övergångsbestämmelser för jordbrukspolitiken 

I och med att förhandlingarna om EU:s budgetram för 2021-2027 är försenade kommer regelverket för den nya jordbrukspolitiken att börja gälla tidigast från den första januari 2022.

Ministrarna diskuterade inriktningen på de övergångsregler som behövs mellan perioderna. Reglerna är tänkta att säkerställa att det finns en kontinuitet i jordbrukspolitiken under övergångsperioden. Reglerna handlar om överföringar av medel mellan fonderna och om stöden från jordbruks- och landsbygdsfonden under övergångsperioden.

EU-kommissionen gick igenom det pågående arbetet med att stoppa spridningen av afrikansk svinpest. Ministrarna hade också en diskussion om skärpt ursprungsmärkning av honung.

 

Jennie Nilsson, landsbygdsminister intervjuas i samband med mötet i Bryssel
Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 27 januari. Jennie Nilsson uttryckte bland annat att jordbrukssektorns bidrag till den europeiska gröna given är viktigt. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 27 januari

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.