Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration och inre säkerhet på RIF-rådet

Publicerad

Framtidsdiskussioner om migration och inre säkerhet var några av frågorna migrations- och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg diskuterade med EU-kollegorna på mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 2–3 december.

Migration och asyl

Med bakgrund av att den nya EU-kommissionen har aviserat en ny pakt för migration och asyl inom EU diskuterade migrationsministrarna hur EU:s asyl- och migrationspolitik bör se ut i framtiden.

– Förhandlingarna får en möjlighet till nystart nu med en ny kommission och en ny bedömning av vilka rättsakter som ska vara kvar. Men de svenska ståndpunkterna ligger fast i den meningen att vi måste ha en ordning där vi kan få till stånd en jämnare fördelning av antalet asylsökande i EU och också att vi delar på ansvaret, kommenterade migrations- och justitieminister Morgan Johansson.

Inre säkerhet

Inrikesministrarna debatterade sedan vilken inriktning EU:s arbete med inre säkerhet bör ha under den nya EU-kommissionens mandatperiod, 2019–2024.

Delgivning av handlingar och bevisupptagning

Justitieministrarna enades på mötet om ändringar i förordningen om delgivning av handlingar samt i förordningen om bevisupptagning. Efter överenskommelsen i ministerrådet väntar nu trepartsförhandlingar om förslagen med Europaparlamentet innan ändringarna kan träda i kraft.

Brottsoffers rättigheter och alternativ till frihetsberövande

Justitieministrarna antog också slutsatser om brottsoffers rättigheter samt om alternativ till frihetsberövande.

Rättsstatens principer

Tillsammans med nye EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, Didier Reynders, hade justitieministrarna en lunchdiskussion om hur de kan ta sig an frågan om rättsstatens principer, vid sidan av de diskussioner som redan förs i allmänna rådet.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om mötet i RIF-rådet 2-3 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.