Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter fortsätter

Publicerad

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) fortsätter. Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020.

Statskontoret utvärdering av JiM 2013-2018 och Jämställdhetsmyndighetens förslag om hur JiM kan utvecklas bereds i Regeringskansliet och regeringen avser återkomma med närmare utformning av JiM-programmet som helhet. Regeringen avser även se över om ytterligare myndigheter bör omfattas av JiM-uppdraget.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.