Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Forskardialog om skjutningar, sprängningar och grov kriminalitet

Publicerad

Brottsförebyggande frågor är en viktig del i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Torsdagen den 28 november 2019 bjöd justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg in åtta forskare för att diskutera vad som krävs för att lösa problemen med skjutningar, sprängningar och grov kriminalitet.

Inom ramen för kunskapsutvecklingen av det brottsförebyggande arbetet och utvecklingen av regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott bjuder Justitiedepartementet regelbundet in till en dialog med forskare på det kriminalpolitiska området. Denna gång deltog även statssekreterarna Catharina Espmark och Elisabeth Backteman.

Utgångspunkten för samtalet var följande frågeställningar:

  • Varför skjuts och sprängs det mycket i Sverige? Vilka är de särskilda omständigheterna och drivkrafterna?
  • Vilka är gärningspersonerna och hur kan man förmå dessa att upphöra med sin kriminella verksamhet?
  • Vad behövs för att förhindra att unga personer rekryteras till kriminella gäng?
  • Vilka är de mest effektiva situationella och sociala åtgärderna på kort och lång sikt för att vända utvecklingen av det grova våldet?

Alla åtta inbjudna forskare fick tio minuter var att reflektera över dessa frågor. Exempelvis lyftes vikten av att arbeta med både förebyggande tidiga insatser och att utveckla förbättrade metoder för att nå högre uppklaring. Betydelsen av att nå personer som vill lämna kriminalitet vid rätt tillfälle och med samordnade  långsiktiga insatser lyftes också upp. Exempel på åtgärder som har visat sig ha effekt i USA är mer utomhusbelysning på utsatta platser och att erbjuda fler unga killar sommarjobb. Det konstaterades också att det behövs mer forskning. Detta och andra slutsatser kommer departementet att ha med sig i det fortsatta utvecklingsarbetet.