Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist bjuder in till nordiskt försvarsministermöte

Publicerad

De nordiska försvarsministrarna möts den 19–20 november inom ramen för det gemensamma försvarssamarbetet Nordefco. Under 2019 är Sverige ordförande och ministrarna väntas bland annat komma överens om en mekanism för kriskonsultationer mellan försvarsdepartementen.

Försvarsminister Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med  Arnór Sigurjónsson, Island och  Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden.
Försvarsminister Peter Hultqvist på Nordefcomötet på Karlbergs slott med Arnór Sigurjónsson, Island och Danmarks försvarsminister Trine Bramsen till vänster och Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen samt Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen till höger på bilden. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Mötet hålls i Stockholm och är det andra mötet på ministernivå under det svenska ordförandeskapsåret. Försvarsminister Hultqvist välkomnar Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen samt en representant från Islands utrikesdepartement.

Mötet kommer att sammanfatta målen med det svenska ordförandeskapet, att förbättra Nordefco som en gemensam plattform för dialog kring säkerhets- och försvarspolitik och effektivisera praktiskt samarbete.

Vid mötet kommer de nordiska länderna enas om rutiner för konsultationer i händelse av kris eller konflikt, en mekanism som kommer att öka förmåga att nå en gemensam bild av säkerhetsläget.

Den 19 november kommer även ett nordiskt-baltiskt försvarsministermöte hållas där försvarsministrarna från Estland, Lettland och Litauen deltar.

Den 20 november ansluter försvarsministrarna från Nederländerna, Polen och Storbritannien samt den tyske statssekreteraren för möte i det försvarspolitiska forumet Norra gruppen (Northern Group).

Om Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco