Artikel från Regeringskansliet

Samarbete för att öka kunskapen om informationspåverkan

Publicerad

Finland och Sverige planerar i november en gemensam övning i syfte att öka kunskapen om hur man identifierar och bemöter desinformation och informationspåverkan. I övningen deltar kommunikationschefer eller kommunikatörer och handläggare från berörda departement i Finland och Sverige.

Övningen, som är ett led i det samarbete som finns mellan Finland och Sverige, äger rum i Finland och planeras av Statsrådets kansli i Finland och Regeringskansliet i Sverige.