Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på ministermöte

Publicerad

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor i Bryssel 19 november. Medlemsländernas EU-ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer diskuteras på ministermöte i Bryssel 19 november. På dagordningen står också EU-toppmötet i december. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget

På mötet kommer det finländska ordförandeskapet ge EU-ministrarna en lägesuppdatering från förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

Stats- och regeringscheferna kommer att ta upp långtidsbudgeten på toppmötet i december.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 12–13 december

EU-ministrarna kommer också att förbereda dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 12–13 december. Troligen kommer Europeiska rådet ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, den strategiska agendan, EU:s klimatarbete och externa relationer.

Ökad respekt för rättsstatens principer i EU

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, kommer att diskutera med ministrarna hur respekten för grundläggande rättigheter kan stärkas i EU.

Regeringen välkomnar diskussionen och ser med oro på utvecklingen i flera medlemsstater. Regeringen anser inte att EU:s värden är förhandlingsbara. Alla medlemsländer måste leva upp till de åtaganden de gjort i såväl EU som Europarådet och FN.

Utvärdering av årlig rättsstatsdialog

I november 2016 beslutade EU-ministrarna att de skulle utvärdera den årliga rättsstatsdialogen i slutet av 2019. På mötet förväntas ministrarna anta slutsatser som fokuserar på en mer resultatinriktad dialog i form av en årlig lägesuppdatering om rättsstatsprincipen i olika medlemsländer.

EU:s utvidgning

På mötet görs en lägesuppdatering om utvidgningsprocessen av EU-kommissionen.

Stats- och regeringscheferna beslutade på det senaste mötet att återkomma till frågan före toppmötet om västra Balkan i maj 2020.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.