Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Publicerad

Den 22 oktober ägde mandatperiodens första samråd på temat integration rum mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd.

 • Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen.

  Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Lotta Rapacioli från Sociala Missionen och Amil Sarsour från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala deltog i gruppdiskussionerna.

  Lotta Rapacioli från Sociala Missionen och Amil Sarsour från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala deltog i gruppdiskussionerna.

  Foto: Regeringskansliet

 • Gülhan Hürmet, från Turkiska Kvinnoförbundet, till vänster, statsrådet Åsa Lindhagen, Marjatta Kontio från RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Irene Opira också från RIFFI samt Tülin Uygur också från Turkiska Kvinnoförbundet.

  Gülhan Hürmet, från Turkiska Kvinnoförbundet, till vänster, statsrådet Åsa Lindhagen, Marjatta Kontio från RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, Irene Opira också från RIFFI samt Tülin Uygur också från Turkiska Kvinnoförbundet.

  Foto: Regeringskansliet

 • Amin Barkhadle från Folkets Hus och Parker deltog i gruppdiskussionerna.

  Amin Barkhadle från Folkets Hus och Parker deltog i gruppdiskussionerna.

  Foto: Regeringskansliet

I arbetet med integration har det civila samhällets organisationer en viktig roll, och en god dialog mellan dem och regeringen är av central betydelse. I samrådet som ägde rum den 22 oktober medverkade 34 organisationer. Statsrådet Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, inledningstalade och deltog under hela programmet. Under dagen diskuterades det civila samhällets roller för samhällsinformation och delaktighet, för en trygg och inkluderande boendemiljö, för etablering på arbetsmarknaden och för roller i det brottsförebyggande arbetet i områden med socioekonomiska utmaningar.

Samrådsmötet är en del i en årlig mötescykel för dialog mellan civilsamhället och regeringen på integrationsområdet, som förts i denna form sedan 2017. Återkoppling från mötet sker till de närvarande organisationerna. Dokumentation finns även på regeringen.se.

Modell för årlig dialog med det civila samhället om integration

1. Det civila samhället föreslår agenda för samrådsmöte och Regeringskansliet ger återkoppling på det.
2. Samrådsmöte med statsrådet, Regeringskansliet och organisationer i det civila samhället.
3. Två sakråd med statssekreterare för fördjupad dialog i två av de frågor som togs upp på samrådet tidigare.
4. Övrig dialog. Såväl regeringen som organisationer kan när som helst ta initiativ till eller efterfråga ytterligare dialog

Tidigare samråd och sakråd har handlat om:

- Sysselsättning, fritid och sociala relationer, vård och hälsa samt bostad.
- Samverkan mellan det civila samhället och det offentliga när det gäller integration och etablering.
- Hur kan dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället underlätta och påskynda nyanländas etablering.
- Samverkan mellan civilsamhället och det offentliga, förbättrade villkor för det civila samhället och det offentliga, förbättrade villkor för det civila samhället samt det civila samhällets roll för att bygga delaktighet och tillit.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.