Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrarna diskuterade brexit och utvidgning

Publicerad

Brexitdiskussionen dominerade dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren och hans kollegor träffades i Luxemburg 15 oktober för att förbereda stats- och regeringschefernas möte senare i veckan.

Brexit

På mötet förberedde EU-ministrarna brexitdiskussionen i Europeiska rådet 17 oktober då stats- och regeringscheferna träffas.

– Chefsförhandlare Barnier har gett oss en utförlig rapport om kontakterna mellan förhandlarna från EU och britterna. Det är nu ett annat klimat i samtalen och en mer optimistisk ton än det har varit tidigare, sade EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

Diskussionerna mellan EU och britterna har under den sista tiden handlat om att få till en klar överenskommelse som stats- och regeringscheferna kan ta ställning till den 17–18 oktober.

– Det finns fortfarande möjligheter till en överenskommelse men också en risk för en hård brexit, men det vill vi undvika.

EU:s utvidgning

EU-ministrarna diskuterade också om Nordmakedonien och Albanien ska få börja förhandla om medlemskap i EU. Sannolikt fortsätter diskussionen på Europeiska rådet då stats- och regeringscheferna träffas i slutet av veckan.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 

EU-ministrarna diskuterade också övriga frågor på dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 17–18 oktober. Stats- och regeringscheferna kommer då även att ta upp EU:s långtidsbudget för 2021–2027, internationella aspekter på klimatarbetet och utrikespolitiska frågor.

EU-minister Hans Dahlgren representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Finska ordförandeskapet

Om rådet för allmänna frågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.