Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och utvidgning på EU-ministermöte

Publicerad

Brexit och utvidgningen är två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor i Luxemburg 15 oktober. EU-ministrarna ska också förbereda övriga frågor som stats- och regeringscheferna ska ta upp på nästa möte i Europeiska rådet.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i allmänna rådet. EU-representationen

Brexit

På mötet ska EU-ministrarna förbereda brexitdelen av diskussionen i Europeiska rådet 17 oktober då stats- och regeringscheferna träffas.

För närvarande pågår förhandlingar mellan EU och Storbritannien om det alternativa förslag till den så kallade reservlösningen, som Storbritannien lade fram den 2 oktober. Vad stats- och regeringscheferna kommer att behöva göra beror på hur samtalen mellan EU och Storbritannien går.

EU-ministrarna kommer inte att ta ställning till förslagen från Storbritannien eller frågan om en eventuell förlängning på mötet, det är upp till stats- och regeringscheferna på Europeiska rådet att göra det.

För regeringen är det av högsta prioritet att säkra ett ordnat utträde för Storbritannien ut ur EU. EU bör därför göra vad som är möjligt, inom rimlighetens ramar, för att nå en överenskommelse med Storbritannien.

EU:s utvidgning

Eventuellt kommer EU-ministrarna besluta att Nordmakedonien och Albanien ska få börja förhandla om medlemskap i EU.

I maj rekommenderade EU-kommissionen att Nordmakedonien och Albanien var redo att få börja förhandla om EU-medlemskap. Regeringen anser att EU kan följa kommissionens bedömning och betonar att processen måste utgå från och bidra till sammanhållning och enighet i EU.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte 17–18 oktober

EU-ministrarna kommer också att diskutera övriga frågor på dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 17–18 oktober. Den första punkten på Europeiska rådets preliminära agenda är EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Stats- och regeringscheferna kommer även att behandla brexit, internationella aspekter på klimatarbetet, utvidgning av EU och utrikespolitiska frågor.

EU-ministrarna kommer också följa upp föregående möte i Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 15 oktober

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.