Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet – budgetpropositionen 2020

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2020 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets ansvar.

Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

Anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för många äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg. Regeringen avser därför att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi.

Pressmeddelande: Regeringen tar fram nationell strategi för anhöriga

HPV-vaccin införs för pojkar

Regeringen avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

Pressmeddelande: HPV-vaccin införs för pojkar

Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Regeringen föreslår en satsning på 85 miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen för att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Pressmeddelande: Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Satsningar för att stödja personer med psykisk ohälsa

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 en satsning på området psykisk hälsa på 2,2 miljarder kronor. Satsningen gäller barn, unga och vuxna. På fem år har psykiatrianslaget lite mer än fördubblats, från 1 miljard kronor till 2,2 miljarder kronor nästa år.

Artikel: Reformer för ökad trygghet och välfärd inom folkhälsa och sjukvård

Socialförsäkringen i budgetpropositionen för 2020

På socialförsäkringsområdet sker satsningar på ett förbättrat grundskydd för pensionärer, dessutom föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2020 stärkt handläggning på Pensionsmyndigheten för att korta handläggningstiderna för bostadstillägg samt en skyldighet för landsting att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter och en förstärkning av det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Artikel: Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Socialförsäkring

Förbättrat stöd och föräldrautbildning i samband med internationella adoptioner

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att medel ska avsättas för att förbättra stödet samt säkra tillgången på den obligatoriska föräldrautbildningen i samband med internationella adoptioner. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får därför 2, 5 miljoner kronor i ökat anslag för 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen.

Artikel: Reformer för ökad trygghet och välfärd inom Socialtjänst inkusive äldreomsorg

Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidigare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor

Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för stärkt äldreomsorg, bland annat inkluderar det medel för att främja idrott för äldre. Budgeten för 2020 läggs fram i samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

I budgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på psykisk hälsa utökas med 300 miljoner kronor 2020–2022. Medlen syftar särskilt till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa

Pressmeddelande: 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård

Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

För att öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska, och för att skapa bättre utvecklings- och karriärmöjligheter, föreslår regeringen en satsning på karriärtjänster med 100 miljoner kronor årligen. Satsningen är en del av budgeten för 2020.

Pressmeddelande: Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

Kompensation för landstingen för vårdmoms

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag som ska kompensera landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod.

Artikel: Kompensation till landstingen för vårdmoms

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mer om budgeten för 2020

Den 18 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen.